Geloof en sex

Catholic girls, with a tongue like a cow she can make you go wow

Afgelopen week heeft het bestuur van Jehova’s Getuigen via een gang naar de rechter geprobeerd de publicatie te voorkomen van het onderzoeksrapport naar seksueel misbruik. Overigens zonder succes.

Het ging het bestuur om de wijze waarop de invallen op het hoofdkantoor hadden plaatsgevonden. Klaarblijkelijk vond men de aantijgingen van seksueel misbruik minder relevant.

“Hoe zit het nu eigenlijk met seksualiteit en het geloof?” is een vraag die mij mede naar aanleiding van dit voorval intrigeert. Geen enkel geloof verbiedt sex, maar stelt wel grenzen en regels aan wat wel en niet mag, wat wel en niet als “gezond” wordt gezien. Vaak wordt gesuggereerd dat naarmate meer verboden wordt, het juist leidt tot meer burgerlijke ongehoorzaamheid en het overtreden van de regels. Immers iets wat verboden is, is zeer verleidelijk en moet wel lekker zijn. Of dat ook zo is indien binnen het geloof regels ten aanzien van seksualiteit worden geschonden, weet ik niet. In ieder geval dragen de voorbeelden van misbruik binnen de diverse geloofsgenootschappen niet bij aan een positief beeld.

Seksuele revolutie

Al heel lang bestaat er een relatie tussen seksualiteit en geloof. In zijn nieuwste boek “Oefeningen in genot – Liefde en lust in de late Middeleeuwen”, beschrijft neerlandicus Herman Pleij dat er zich in de late Middeleeuwen al een seksuele revolutie afspeelde. Ver voor de seksuele revolutie van de jaren ’60.

Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende voor de voortplanting en het dempen van lusten. Genot was uit den boze. Maar beschikte het lichaam niet over een seksuele uitrusting die vanzelf genot ontstak? En vormde het sensuele Hooglied niet de handleiding daarvoor? Aards genieten mocht van de Bijbel. In de late Middeleeuwen was de literatuur het aangewezen proefstation voor rechtvaardigingen daarvan.
Eerst projecteerde men onder het mom van morele verontwaardiging woeste seks op karikaturale boeren. Maar rond 1500 schiepen rederijkers een moderne literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. Het is bijna schokkend om te lezen hoe deze vrijwel onbekende teksten gedetailleerde vuilbekkerij in artistieke vormen weten te gieten. De seksuele vrijwording leerde ook dat aanranden en verkrachten tot de hogere minnekunst behoorden. Was dat niet wat vrouwen eigenlijk wilden? Daarop volgde een repressie in de zestiende eeuw. De katholieke kerk verbood uitbeeldingen van Maria’s blote borst, de kerk dwong genot weer in het gelid van de voortplanting en verkrachting werd serieus vervolgd.

Zelfs het lijdensverhaal van Christus werd geërotiseerd in literatuur uit die tijd. De nonnen, bruiden van Jezus, kregen in de hemel hun lang verwachte beloning, na al die jaren afzien. Dan kwam Jezus met zijn macholijf op hen af en hadden ze goddelijke seks.

Geloof als aflaat voor de seksuele zonden

Soms bekruipt mij het gevoel dat de regels van het geloof, die sowieso voor meerdelei uitleg vatbaar zijn, als een soort van aflaat of pamflet kunnen worden gebruikt om de seksuele zonden goed te praten. Denk hierbij aan in huilen uitbarstende Amerikaanse TV dominees of politici, die publiekelijk spijt betuigen over hun misstappen met veelal aan hun zijde een begripvolle partner. De woorden ‘I have sinned’, hebben een zalvende en reinigende werking.

Onderzoek christenen en erotiek

Intimitijd, een christelijke erotiek shop van Els Gouman, onderzocht in 2016 of er een verschil in de beleving van seksualiteit tussen christenen en niet-christenen bestaat.

Uit het onderzoek onder ruim 600 deelnemers blijkt dat christenen vaker twijfelen over hun seksuele grenzen dan niet-christenen. Ondanks deze twijfels, vindt drie op de vier christenen het gebruik van speeltjes, zoals een vibrator, geen probleem. Van de gelovige groep geeft 41% aan, één of meerdere seksspeeltjes in huis te hebben. Bij niet-christenen ligt dit percentage met 62% een stuk hoger.

Het cijfer dat christenen aan hun seksleven geven, is gemiddeld een 7. Dit komt aardig overeen met de 6,9 van niet-christenen. Opvallender is het verschil tussen mannen en vrouwen; vrouwen waarderen hun seksleven in beide groepen hoger. Zij geven het met een 7,2 gemiddeld een halve punt hoger dan mannen, die het gemiddeld met een 6,7 waarderen. Naarmate men ouder wordt, daalt het cijfer. Jongeren (21-35 jaar) geven hun seksleven een 7,2. Bij 50-plussers is dit een 6,5.

Schuldgevoelens en grenzen

Er is een aantal opmerkelijke verschillen aan te wijzen tussen christenen en niet-christenen op seksueel gebied. Zo zijn christenen vaker ontevreden over hun seksuele opvoeding en voelen zij zich vaker ‘schuldig’ over seksuele gedachten en gevoelens. Dit is bij één op de vier christenen wel eens het geval; het dubbele ten opzichte van niet-christenen. “Veel mensen vinden het lastig dat de Bijbel, die voor christenen heel belangrijk is, niet altijd even duidelijk is over wat wel of niet zou mogen op seksueel gebied.

Christenen zijn vaker dan niet-christenen van mening dat iets niet geoorloofd is op seksueel gebied. Zo twijfelt circa 8,5% van de christenen of orale seks wel is toegestaan, terwijl dit volgens vrijwel alle niet-christelijke respondenten geen enkel probleem is. Eén op de vier christenen (25%) heeft geen moeite met anale seks, ten opzichte van 80% van de niet-christenen. Verder vindt 65% van de christenen BDSM (bondage, pijn en dominantie) niet kunnen, bij niet-christenen is dit percentage met 6,1% vele malen lager.

Naast verschillen zijn er natuurlijk ook overeenkomsten tussen beide groepen. Christenen en niet-christenen doen ‘het’ ongeveer even vaak: 29% heeft gemiddeld 1 keer per week seks, 33% doet het 2-3 keer per week en 6% doet het vaker dan 3 keer per week. De overige 32% heeft minder dan 1 keer per week seks. Ook is de grote meerderheid bij beide groepen (circa 83%) van mening dat seksualiteit een belangrijk onderdeel is van de relatie.

Hete hangijzers

Onderwerpen als zelfbevrediging en pornografie zijn onder gelovigen al decennia lang hete hangijzers. Het onderzoek van wijst uit dat iets meer dan de helft van de christenen (53%) van mening is dat zelfbevrediging wel mag, 33% twijfelt daarover. Volgens de overige 14% is zelfbevrediging niet toegestaan. Wat betreft porno: 21% van de christenen vindt dat je samen met je partner naar porno mag kijken, 20% procent twijfelt daarover. De overige 59% vindt dat dit niet mag. Ook bij andere vragen op seksgebied zijn christenen er lang niet altijd over uit: Mag een rollenspel wel of niet? Is het gebruik van een blinddoek geoorloofd? Of het vastbinden van handen en voeten? In vrijwel alle gevallen twijfelt deze groep of iets wel of niet geoorloofd is.

Joe’s garage

Eind jaren ’70 kocht ik als puber de plaat ‘Joe’s garage’ van de legendarische Frank Zappa. Op dit album staat het onvergetelijke en wellicht toepasselijke nummer Catholic Girls.

Met name de zin “With a tongue like a cow she can make you go wow” is mij altijd bij gebleven. Of daar door de aanwezigen op de EO-jongerendagen ook zo over gedacht wordt, laat zich wel raden.