Goede algemene gezondheid van invloed op vitaliteit

Veelal wordt er op deze site gesproken over een belangrijke rol van het hebben van een goede seksualiteit in relatie met het hebben en houden van een goede algemene gezondheid. Maar uiteraard gaat het niet enkel op de seksuele gezondheid. Er bestaan ook factoren als emotionele en mentale vitaliteit. In een gezond lichaam hoort ook een gezonde geest. De geest kan namelijk een krachtige invloed op het lichaam uitoefenen. En de fysische toestand is van invloed op iemands denken en voelen en andersom.

Om een gezond evenwicht tussen lichaam en geest te behouden zijn fysieke, sociale en ook mentale activiteiten erg belangrijk. In feite betekent dit dat u eigenlijk gewoon zo veel mogelijk in beweging moet blijven, contact blijft onderhouden met anderen en uzelf blijft uitdagen. De mate van elke activiteit maakt een groot verschil in hoe het met iemands gesteldheid gaat.

Blijf bezig

Wanneer u om bepaalde redenen geen activiteiten meer kunt uitvoeren, is het te adviseren om tijdig alternatieven hiervoor te zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van hardlopen, gaan wandelen.

Door de juiste alternatieven te zoeken kunt u uw positieve instelling bewaren waardoor u er zelfs op oudere leeftijd nog in zult slagen om goed in uw vel te zitten. Uiteindelijk gaat u op die manier een gelukkige oude dag tegemoet.

Omdat fysieke bezigheden belangrijk zijn voor de aanmaak van processen die het emotionele welzijn verhogen en omdat bij een tekort hieraan juist het tegenovergestelde ontstaat met als gevolg depressie, lusteloosheid, angst en stress, is dagelijkse beweging onmisbaar. In beweging blijven verkleint ook de kans op dementie en Alzheimer.

Houd uw emotionele gezondheid in stand door contact te blijven houden met vrienden, familie en uw (leef)omgeving. Of u nu ziek of gezond bent, contact met anderen vormt altijd een extra stimulans. Zo halen veel ouderen bijvoorbeeld veel voldoening uit vrijwilligerswerk. Hier kunnen zij hun wijsheid en talenten overdragen en delen met anderen. Indirect levert dit ook een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en algemene gezondheidssituatie.

Of u mentaal gezond bent en blijft, hangt af van de combinatie van emotionele en fysieke factoren aangevuld met de geestelijke ontwikkeling. Door de geest continu te blijven gebruiken en uit te dagen zal deze ook op latere leeftijd fit blijven.

Gezondheidsproblemen hebben diverse oorzaken. Een van deze oorzaken kan liggen bij het wegvallen van de partner door overlijden of echtscheiding. Beiden nemen uiteraard veel stress met zich mee die uiteindelijk een gevaar voor de gezondheid kunnen zijn. Stress veroorzaakt uit relatieproblemen kunnen zelfs zware aandoeningen veroorzaken. Mensen die in een scheiding zijn geraakt of waarvan de partner is overleden trekken zich minder aan hun eigen gezondheid. Hierdoor ontwikkelen zij ongezonde gewoontes, zoals minder lichaamsbeweging, minder sociale contacten, ongezonder eetpatroon. Maar ook slaapt men vaak minder en kan zich minder ontspannen, wat resulteert in een achteruitgang van de gezondheid. ( bron: University of Chicago)

Wisselwerking

Dus om seksuele ongemakken te voorkomen is het raadzaam om te zorgen voor een algemene goede gezondheid. Wanneer iemand zich fit en vitaal voelt, zal hij of zij ook sneller zin hebben in seksueel contact en andersom. In feite is het allemaal een wisselwerking. Mocht u desondanks toch seksuele ongemakken ondervinden, dan zijn deze tegenwoordig zeer snel, effectief en discreet te behandelen met natuurlijke zelfverzorgingsproducten.