Eerder met pensioen beter voor seksleven

Vorig jaar kwam er uit een Brits onderzoek naar voren dat ouderen die met pensioen zijn, vaker de liefde bedrijven dan de werkende bevolking. Mensen die de kantoordeur definitief achter zich hebben dichtgetrokken zouden tot twee keer vaker de liefde bedrijven dan jongere mensen die nog fulltime werken. Dit heeft volgens het onderzoek te maken met het wegvallen van werkgerelateerde stress en de druk die bij een jong gezinsleven hoort. In Nederland wil bijna zestig procent van de mensen eerder met pensioen. Ook als de pensioenuitkering daardoor lager uitvalt.

Maar men kan het ook omdraaien en stellen dat het geheim van een goed pensioen te maken heeft met een geregeld actief seksleven. Gepensioneerden met een actief seksleven voelen zich gelukkiger. Er blijkt zelfs een direct verband te zijn tussen het aantal keer dat 65-plussers seks hebben en hun tevredenheid met hun leven en huwelijk. Van de ouderen die minstens 1 keer per maand seks hadden noemde 60% zichzelf gelukkig tegenover 40% van degenen die al een jaar geen seks hadden. Alle deelnemers aan het onderzoek waren getrouwd. Het verband bleef significant, ook na controle voor factoren zoals leeftijd, geslacht, gezondheid en tevredenheid met de financiële situatie.