Mijn libido en ik

Het leven lacht je toe
Een auto van de zaak, een eigen huis, 4 keer per jaar op vakantie en een rijk sociaal leven.
Al jarenlang gelukkig getrouwd, kinderen met goede toekomstperspectieven, een goede gezondheid, een prachtige carrière en een aangenaam seksleven. 
Kortom je hebt alles wat je hart je begeert en staat midden in het leven. Geen enkele reden tot klagen en bezorgdheid.
En natuurlijk hoor je ook weleens in jouw omgeving over de tegenslagen waar mensen mee te maken krijgen en wat dat met hen doet. Je prijst jezelf gelukkig dat dat jou niet overkomt, immers tegenslag komt in jouw woordenboek niet voor. 

Tegenslagen
Maar wat zou er met jou gebeuren indien je ook te maken krijgt met tegenslagen als gezondheidsproblemen, werkeloosheid, burn out, depressiviteit of scheiding, om er maar een een paar te noemen?
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat tegenslagen veel met je doen. Zowel in positieve als negatieve zin. 

Mentale en fysieke impact
Als je te maken krijgt met tegenslagen, gebeuren en zowel mentaal als fysiek dingen met je waar je niet altijd vat op hebt.
Daarnaast zijn sommige tegenslagen het gevolg van een andere tegenslag.
Je raakt bijvoorbeeld werkeloos, hetgeen op zich niet leuk is en zeker niet als je al wat ouder bent. Wat er vervolgens met je kan gebeuren is soms met geen pen te beschrijven.
Allereerst overheerst een enorm gevoel van afgedankt worden, het er niet meer toe doen. Het onoverwinnelijke gevoel van mij kan niets gebeuren verdwijnt als sneeuw voor de zon. Onaantastbaarheid is geen vanzelfsprekendheid meer.

Aantasting mannelijkheid
Na deze mentale klap enigszins een plek te hebben gegeven, krijg je te maken met een heel andere dagindeling en -ritme. Alles gaat in een lagere versnelling, vermoeidheid, rusteloosheid en futloosheid slaan toe. Je gaat je meer bezighouden met huishoudelijke taken als boodschappen doen, wassen en schoonmaken. Ondanks het feit dat de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw tot het verleden behoort, voel je je toch aangetast in jouw mannelijkheid.

Dit alles bij elkaar maakt dat je sneller geïrriteerd raakt, chagrijnig wordt, kortaf bent en intimiteit naar de achtergrond verdwijnt.
Daar waar sex een plezierig, spannend en spontaan iets moet zijn, wordt het meer en meer een opgave waar je eigenlijk geen zin in hebt en tegenop ziet. Jouw libido is gedaald tot het nulpunt.

Doen tegenslagen dan niets positiefs met je?
Je leert beter om te gaan met de betrekkelijkheid van het leven, zaken waar je je vroeger erg druk om kon maken, doen er veel minder toe.
Het is een ontdekkingsreis die je leert dat er mensen zijn in jouw omgeving die het beste met je voor hebben en dat als het gaat om het delen van jouw seksuele gevoelens en het herontdekken van die gevoelens er middelen zijn die jou daarbij uitstekend kunnen ondersteunen en helpen.

Er is altijd weer licht aan het einde van de tunnel.